Badania geotechniczne - kiedy wymagane

Badania geotechniczne – kiedy wymagane

Badania geotechniczne – kiedy wymagane. Zawsze, wtedy kiedy zaczynamy myśleć o inwestycji budowlanej w dom jednorodzinny, pojawia się wiele pytań. Jedno z nich, które pojawia się od kilku lat coraz częściej, dotyczy tego, czy musimy przeprowadzić na naszej działce badania geotechniczne. Warto zastanowić się nad ty, kiedy badania geotechniczne są wymagane, kto je przeprowadza oraz gdzie znajdują zastosowanie.

Kiedy musimy przeprowadzić badania geotechniczne?

Badania geotechniczne, jeśli weźmiemy ten temat pod lupę czysto teoretycznie, są obowiązkowe, ale tylko w przypadku kiedy budowla jest inwestycją przeznaczoną do użytku publicznego lub kiedy jej gabaryty znacznie przekraczają standardowe budownictwo jednorodzinne. Praktyka pokazuje jednak, że co do tej zasady, komisja, która wydaje zgodę na rozpoczęcie budowy, zaleca niemal w stu procentach wykonanie takiego badania. Kiedyś przepisy mówiły jasno, że jeśli architekt na planach budowlanych odnotowywał, że na działce budowlanej nie ma przeszkód do tego, aby dany projekt postawić, to wystarczyło. Obecnie to komisja decyduje, o tym czy badanie trzeba wykonać i jak wspomniano, jest to wykonywane w przytłaczającej większości inwestycji.

Kto wykonuje badanie?

Nie będziemy tutaj skupiać się nad tym, czy badanie będzie wykonywane przez małą, czy dużą firmę. Dobrze jednak wiedzieć jest, jakie uprawnienia powinna mieć osoba, za takie pomiary się zabierająca. Osoba taka musi mieć wykształcenie geotechniczne lub być geologiem z dodatkowym wykształceniem geotechnicznym, lub inżynierskim w kwestii budownictwa. Czyli może badanie przeprowadzić na przykład geolog, geolog górniczy lub geolog złożowy, pod warunkiem, że ma dodatkowe uprawnienia. Samo przeprowadzenie badania to jednak nie jest wszystko. Po badaniu musi zostać wydana opinia w postaci raportu. Raport ma charakter szczegółowy i musi być w nim zawarta na przykład mapa działki, wraz z zaznaczonymi miejscami odwiertów itp.

Geotechnika jest to ważna dziedzina, nie tylko ze względu na budownictwo. Oddziałuje ona codziennie na nasze życie, ponieważ pomaga w poszukiwaniu złóż surowców mineralnych , czyli na przykład ropy naftowej. Powiedzmy sobie również nieco o tym, ponieważ jest to bardzo ciekawe zagadnienie.

Geologia złożowa i geologia kopalin w poszukiwaniu złóż ropy naftowej

Ropa naftowa jest to jeden z najważniejszych surowców, na którym opiera się nasza cywilizacja. Powinniśmy z ropy naftowej zacząć rezygnować, ale nie jest to taki prosty temat, a na pewno nie w każdym kraju. Ogólnie rzecz ujmując, raczej cały czas szukamy coraz to nowych pokładów tego surowca i całkowita rezygnacja z niego nie jest raczej możliwa w szybkim czasie, nawet w krajach wysoko rozwiniętych.

Badania geotechniczne - kiedy wymagane
Badania geotechniczne – kiedy wymagane

Geologia górnicza oraz badania złożowe  pozwalają na bardziej trafne ocenienie, gdzie najlepiej jest poszukiwać nowych zasobów czarnego złota. Największe złoża są już dawno odkryte i zostały albo wyeksploatowane, albo ich intensywna eksploatacja właśnie ma miejsce. Z tego powodu geologowie cały czas typują nowe rejony do ewentualnego zbadania. Tego typu analizy są istotne, ponieważ wiele z tych potencjalnych miejsc, znajduje się w miejscach ekstremalnie trudnych, takich jak Arktyka i nawet przeprowadzanie odwiertów próbnych jest niezmiernie kosztowne, dlatego decyzja o takiej wyprawie, musi być poprzedzona naprawdę rzetelnymi analizami, które są oczywiście wykonywane przez geologów, geologów złożowych i geologów kopalnianych.

Gdzie są zlokalizowane największe złoża ropy naftowej?

Największe złoża ropy naftowej, są zlokalizowane przede wszystkim na Półwyspie Arabskim. Tereny takich krajów jak Kuwejt, Arabia Saudyjska, Dubaj, Irak oraz Iran, są to klasycznie najwięksi producenci ropy naftowej na świecie, są jednak jeszcze dwa regiony, o których warto wspomnieć, czyli Nigeria w Afryce oraz Wenezuela w Ameryce Południowej. Czy jednak są to jedyne duże złoża ropy, jakie występują na naszej planecie?

Warto wspomnieć o tym, że złoża ropy naftowej występują nie tylko na terenach, które obecnie eksploatujemy. Wiele z tych złóż, o których zaraz powiemy jeszcze do niedawno, nie były znane lub były znane, ale w niewystarczającym stopniu do tego, aby geologia złożowa była w stanie je ocenić. Do niedawna wydobycie nastręczało na tyle dużo trudności, że było w zasadzie nieopłacalne. Wystarczy przypomnieć sobie międzynarodowe przepychanki, które dotyczyły między innymi Arktyki, aby zdać sobie sprawę, że dotyczą one przede wszystkim tego, kto będzie miał prawo do złóż, które znajdują się pod jej wodami, a jeżeli chodzi o złoża, które znajdują się pod ich wodami, to jedne z najważniejszych to między innymi ropa naftowa. Dużo spekuluje się również o tym, że złoża ropy naftowej, mogą występować na Antarktydzie, ponieważ kontynent ten kiedyś był położony zdecydowanie bardziej na północ, czyli blisko równika, co sugeruje, że być może istniały kiedyś tam warunki do tego, aby wykształciła się ropa naftowa oraz gaz ziemny. Niewątpliwie, jeżeli będziemy chcieli korzystać z ropy naftowej, to w dalszym ciągu będziemy musieli poszukiwać nowych złóż.

angielski niemiecki francuski hiszpański