Kiedy windykacja oddaje sprawę do komornika

Kiedy windykacja oddaje sprawę do komornika

Kiedy windykacja oddaje sprawę do komornika – jak wskazują statystyki, każdego roku w Polsce coraz większa liczba osób mierzy się z problemem zadłużenia. Wpływ na takie zjawisko ma wiele kwestii, ale główną przyczyną, przez którą zadłużają się Polacy jest to, że biorą oni pożyczki i kredyty w sposób nieumiejętny i nieprzemyślany. W związku z tym, każdy wierzyciel, któremu ciężko jest wyegzekwować należności finansowe od dłużnika ma prawo oddać sprawę do firmy windykacyjnej.

Firma windykacyjna ma za zadanie wymusić na dłużniku jak najszybszy zwrot należności. W niniejszym artykule chcielibyśmy przekazać Państwu kilka kluczowych informacji odnośnie tego, na jakich zasadach działa windykacja i kiedy kancelaria windykacyjna oddaje sprawę do komornika. Mamy nadzieję, że informacje Państwu przedstawione pomogą w wielu skomplikowanych zagadnieniach.

Jak przebiega proces windykacji należności?

Windykacja prawna należności przebiega w taki sposób, że wierzyciel ma prawo oddać danego dłużnika do firmy windykacyjnej nawet kilka dni po upływie wymaganego terminu płatności. Ściąganie należności rozpoczyna się od windykacji miękkiej, a więc takiej, która polega w dużej mierze na częstym wysyłaniu sms-ów, wykonywaniu połączeń do dłużnika, jak również wysyłaniu wiadomości e-mail oraz przesyłaniu monitów w formie papierowej. Oczywiście, im bardziej dany dłużnik stara się unikać kontaktu z firmą windykacyjną, to tym większe prawdopodobieństwo, że ponaglenia zostaną do niego wysyłane z jeszcze większą częstotliwością. W sytuacji, gdy miękka windykacja wierzytelności nie przyniesie jakiegokolwiek skutku to, windykacja prawna może podjąć inne działania zmierzające do odzyskania należności finansowych przez wierzyciela, a do takich innych metod można zaliczyć przede wszystkim przybycie windykatora terenowego w miejsce zamieszkania dłużnika, jak również oddanie sprawy do sądu, co będzie skutkowało podjęciem stosownych czynności przez komornika. Oddanie sprawy do komornika jest już ostatecznym etapem windykacji twardej i jest to sytuacja, w której nie ma już innego rozwiązania jak spłata należności zaciągniętych u wierzyciela. Spłata takich należności będzie odbywała się bez względu na to, czy wyrazimy na to zgodę, czy też nie. Bowiem komornik może zarówno zająć nasze konto bankowego, jak również cenne przedmioty znajdujące się w naszym domu.

Co się dzieje, gdy windykacja oddaje sprawę do komornika?

W sytuacji, gdy nasz dług zostaje przejęty przez komornika należy liczyć się z tym, że spłata takiego zaległego zobowiązania finansowego będzie dochodzona wszelkimi dostępnymi metodami. A więc mogą nimi być przede wszystkim takie działania jak: zajęcie konta bankowego przez komornika, jak również zajęcie cennych przedmiotów należących do dłużnika. Natomiast, aby komornik mógł wkroczyć do działania, w pierwszej kolejności niezbędne będzie złożenie przez wierzyciela pozwu do sądu, aby uzyskać nakaz zapłaty. Bez podjęcia takiego działania przez wierzyciela rozpoczęcie egzekucji komorniczej nie będzie możliwe.

Kiedy można się spodziewać egzekucji komorniczej?

Kiedy windykacja oddaje sprawę do komornika
Kiedy windykacja oddaje sprawę do komornika

Egzekucji komorniczej dłużnik może się spodziewać dopiero wtedy, kiedy nastąpi prawomocny wyrok sądu w sprawie o egzekucję długów. Po wydaniu takiego wyroku można się spodziewać komornika praktycznie w każdej chwili i jeżeli zapuka on do naszych drzwi to jesteśmy zobowiązani go wpuścić, ponieważ w przeciwnym wypadku ma on również możliwość wezwania policji, gdy dłużnik będzie sprawiał jakikolwiek problem. Egzekucja komornicza wiąże się nie tylko z wizytą komornika w domu, ale również z innymi nieprzyjemnymi kwestiami, do których można zaliczyć w szczególności wpis na listę dłużników, jak również negatywną historię kredytową. Oznacza to, że do momentu pięciu lat od chwili spłaty całego zaległego zobowiązania finansowego dłużnik będzie miał bardzo duże problemy związane z zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania finansowego, a nawet będzie miał problem z wzięciem telefonu komórkowego na abonament. Wszystkie te aspekty przemawiają za tym, że swoje zobowiązania finansowe należy spłacać w sposób terminowy, ponieważ jeżeli tego nie będziemy dokonywać w sposób zgodny z zawartą umową to konsekwencje takiego działania mogą być bardzo poważne i długofalowe.

Dlaczego popadamy w długi?

Z roku na rok rośnie liczba osób, które są zadłużone w wielu instytucjach finansowych i którym grozi egzekucja komornicza. Czynników, które przyczyniają się do zadłużeń Polaków jest wiele, a można do nich zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak:

  • nieprzemyślanie zaciąganie zobowiązań finansowych
  • zaciąganie zobowiązań finansowych z bardzo dużym oprocentowaniem, które przyczynia się do niemożności spłaty zaciągniętego długu
  • utrata praca
  • wystąpienie nieoczekiwanej choroby
  • brak nawyku oszczędzania
  • uzależnienie od hazardu
  • występowanie problemów natury psychologicznej

Czym jest KRD?

KRD jest to nic innego, jak Krajowy Rejestr Długów, do którego dłużnik może trafić nawet po upływie 60 dni licząc od momentu wymagalności spłaty zobowiązania, która nie została wykonana. Jest to rejestr, który gromadzi, archiwizuje oraz przetwarza dane o dłużnika z terenu całego kraju.